COLLOQVIA MARVLIANA II (Zbornik radova)

grupa autora 1993. (129 str.) — Marulologija Cijena: € 1,99 redovni popust od 10% Dodaj u košaricu

U drugom svesku godišnjaka Colloquia Maruliana tiskani su prilozi s okruglog stola o Marku Maruliću što je održan 21.travnja 1992. U Splitu kao dio kulturne manifestacije Marulićevi dani.Sažeci na talijanskom.