COLLOQVIA MARVLIANA III (Zbornik radova)

grupa autora 1994. (232 str.) — Marulologija Cijena: € 3,98 (30 kn) redovni popust od 10% Dodaj u košaricu

ISBN 953-163-002-X

U trećem svesku godišnjaka Colloquia Maruliana tiskani su prilozi s okruglog stola o Marku Maruliću što je održan 22.travnja 1993. U Splitu kao dio kulturne manifestacije Marulićevi dani. Urednici su posvetili ovaj svezak uspomeni na preminulog prof. Vedrana Gliga koji je bio pokretačem okruglog stola. Sažeci na engleskom.