COLLOQVIA MARVLIANA III(Zbornik radova)

grupa autora 1994. (232 str.) — Marulologija Cijena: 30 kn redovni popust od 10% AKCIJA: 500 godina Marulićeve Judite - dodatni popust od 20% do konca travnja Dodaj u košaricu

U trećem svesku godišnjaka Colloquia Maruliana tiskani su prilozi s okruglog stola o Marku Maruliću što je održan 22.travnja 1993. U Splitu kao dio kulturne manifestacije Marulićevi dani. Urednici su posvetili ovaj svezak uspomeni na preminulog prof. Vedrana Gliga koji je bio pokretačem okruglog stola. Sažeci na engleskom.