COLLOQVIA MARVLIANA I Zbornik radova

grupa autora 1995. (173 str.) — Marulologija Cijena: 30 kn redovni popust od 10% Dodaj u košaricu

U prvom svesku godišnjaka Colloquia Maruliana tiskani su prilozi s okruglog stola o Marku Maruliću što je održan 24.travnja 1991. U Splitu kao dio kulturne manifestacije Marulovi dani. Izlaganjima s okruglog stola pridruženi su tekstovi O.Perković i N.Bezić-Božanić te Marulićev ljetopis M.Tomasovića. Sažeci na engleskom.