COLLOQVIA MARULIANA XXXII

grupa autora 2023. (280 str.) — Marulologija Cijena: € 10,00 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-535-6 Dodaj u košaricu

SADRŽAJ – CONTENTS

Vladimir Rezar: Aloysius Ceruinus Ragusinus: veronski stihovi  / Aloysius Ceruinus Ragusinus: the Veronese verses, str. 5

Silvia Fiaschi: Interessi lessicografici di Elio Lampridio Cerva (Ilija Crijević): prime indagini e nuove attribuzioni / Leksikografski interesi Ilije Crijevića: preliminarna istraživanja i nove atribucije, str. 61

Neven Jovanović: Pismo Danielea Clarija dubrovačkom nadbiskupu o Epidauru, 1505. / A letter of Daniele Clario to the archbishop of Dubrovnik about Epidaurus (1505), str. 81

Danko Zelić i Ana Plosnić Škarić: Ex Cicerone et aliis quibusdam – nepoznati frazarij Mihovila Vrančića / Ex Cicerone et aliis quibusdam – an unknown phrase book of Mihovil Vrančić, str. 119

Ivan Lupić: Tiskani udes Hanibala Lucića / Misprinting Hanibal Lucić, str. 175

Borna Treska: Rime Miha Monaldija ili o sudbini jedne knjige / The Rime of Miho Monaldi, or the fate of a book, str. 207

K r o n i k a
Nagrade Dana hrvatske knjige 2022., str. 249
Obrazloženje nagrade Judita, str. 249
Obrazloženje nagrade Davidias, str. 252
Obrazloženje nagrade Slavić, str. 254

B i b l i o g r a f i j e
Branko Jozić: Bibliografija Marka Marulića 2022, str. 259

Referiranost, str. 268
Upute suradnicima, str. 271
Instructions for Contributors, str. 275