COLLOQVIA MARULIANA XXXI

grupa autora 2022. (356 str.) — Marulologija Cijena: € 9,29 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-525-7 Dodaj u košaricu

PETSTOTA OBLJETNICA PRVOG IZDANJA JUDITE I OPUS MARKA MARULIĆA

SADRŽAJ / CONTENTS

Nina Obuljen Koržinek: Pozdravna riječ ministrice kulture i medija Republike Hrvatske, str. 5

Tomislav Bogdan: Hitro kićenje – Marulićevi začinjavci i Dante / »Witty decoration« – Marulić’s »Makers« and Dante, str. 7

Neven Jovanović: Usporedba opkoračenja u Juditi i Davidijadi / A Comparison of Enjambment in Judita and Davidias, str. 37

Kristina Grgić: »Presvlačenja« Judite na engleski jezik / Dressing Judita in English, str. 51

Lahorka Plejić Poje: Judita u najstarijim gimnazijskim čitankama / Judita in the Oldest High School Readers, str. 75

Milan Pelc: Marulićeva Judita između faksimila i virtualnih dvojnika / Marulić’s Judita between facsimiles and virtual doubles, str. 89

Branko Jozić: Splićani u Juditi / Men of Split in Judita, str. 97

Maciej Czerwiński: Judita u suvremenoj hrvatskoj prozi. Kodiranja, imaginacije, stilizacije / Judith in Contemporary Croatian Prose: Encoding, Imagination, Stylisation, str. 113

Isabella Walser-Bürgler: Europe under Attack: Some Thoughts on the Continental Dimension of Marko Marulić’s Epistola ad Adrianum VI. Pontificem Maximum / Europa pod napadom: nekoliko misli o kontinentalnoj dimenziji Marulićeve Poslanice papi Hadrijanu VI., str. 125

Irena Bratičević: Pismo Ciriaca iz Ancone Dubrovčaninu Božu Nalješkoviću / A Letter of Cyriacus of Ancona to Božo Nalješković of Dubrovnik, str. 153

Luka Špoljarić: Francesco Maturanzio’s Correspondence with Nicholas of Modruš (ed. Luka Špoljarić) / Korespondencija Francesca Maturanzija s Nikolom Modruškim, str. 171

K r o n i k a
Izložba o Maruliću u Solothurn (Švicarska) (3–17. XII. 2021) , str. 215
Yvonne Leimgruber: Begrüssungsrede zur Vernissage der Ausstellung Marko Marulić – europski humanist / Marko Marulić – ein europäischer Humanist, str. 217
Andrea Bekić: Begrüssungsrede zur Vernissage der Ausstellung Marko Marulić – europski humanist / Marko Marulić – ein europäischer Humanist, str. 219
Ivanka Stričević: Pozdravni govor u povodu otvorenja izložbe Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu Marko Marulić – europski humanist, str. 223
Neven Jovanović: Marulić und Judita vor 500 Jahren, str. 225
Ian David Holt: Die Rezeption von Marko Marulić am Beispiel der Stadt Solothurn zur Zeit der Reformation und Konfessionalisierung / Recepcija Marka Marulića u vrijeme reformacije i konfesionalizacije: primjer grada Solothurna, str. 233
Nagrade Dana hrvatske knjige 2021., str. 251
Obrazloženje nagrade Judita, str. 251
Obrazloženje nagrade Davidias, str. 253
Obrazloženje nagrade Slavić, str. 255

B i b l i o g r a f i j e
Branko Jozić: Bibliografija Marka Marulića 2021., str. 259
Branko Jozić: Bibliografija Colloquia Maruliana I–XXX (1992–2021), str. 273

Referiranost, str. 341
Upute suradnicima, str. 345
Instructions for Contributors, str. 349