ČASOPIS “MOGUĆNOSTI” 7/9 2004

grupa autora 2004. (162 str.) — Književnost Cijena: € 4,06 (30,58 kn) redovni popust od 10% Dodaj u košaricu

S A D R Ž A J
K n j i g a   M e d i t e r a n a   2 0 0 3.
ANATOLIJ KUDRJAVCEV: Smrtnost mediteranske vječnosti, str. 1
P r o z a
MIROSLAV MIĆANOVIĆ: Tko govori, tko piše — Komiža, na trgu, str. 6
BORISLAV VUJČIĆ: Izvrgnuti ruglu vlastita srca, str. 17
VLADIMIR KOVAČIČ: Rat je završen (prevela Anamarija Paljetak), str. 25
P r i j e v o d
LORENZO CALOGERO: Život oporih snova (preveo Marinko Bašić), str. 32
P o e z i j a
NEVEN JELIČIĆ: Osunčane livade, str. 51
SANJA KNEŽEVIĆ: San o Picassu / Dora Maar, str. 67
S t u d i j e ,   r a s p r a v e ,   e s e j i
VINKO GRUBIŠIĆ: Nostradamus i hrvatske zemlje, str. 70
IVANA PRIJATELJ PAVIČIĆ: Prilog poznavanju renesansnih portreta Laure de Noves i Francesca Petrarke, str. 89
PETAR RUNJE: Dvije crtice o srednjovjekovnim kulturnim radnicima, str. 103
ŽIVAN BEZIĆ: Jezični odgoj, str. 109
L i b r e t t o
DUNJA ROBIĆ: Judita — opera u 4 čina (Bilješka uz tekst: Iva Grgić) , str. 122
P r i k a z i ,   o s v r t i
MARIO KEVO: Povjesnica šibenskog naseljavanja u Mletke, str. 139
HRVOJE ČULIĆ: Od samozatajnog oblutka do leptirice kao simbola žuđene duhovne preobrazbe, str. 143
NICOLETTA RUSSOTTI BABIĆ: Od mansiona do mansiona: objava istine sa scene i najnovija talijanska drama, str. 154

Uređuju
JOSIP BELAMARIĆ, HRVOJE ČULIĆ, IGOR FISKOVIĆ, BRATISLAV LUČIN, PETAR OPAČIĆ, MIRKO PRELAS