ČASOPIS “MOGUĆNOSTI” 7/9 2003

grupa autora 2003. (168 str.) — Književnost Cijena: 29,77 kn redovni popust od 10% Dodaj u košaricu

SADRŽAJ
Tjedan knjige mediteranske tematike 2002.
IVO BREŠAN: Duh Mediterana, str.1
Prijevod
MACIEJ WOJTYSZKO: Bulgakov (preveo P. Mioč), str.7
Poezija
HRVOJE ČULIĆ: Onoj koja me vidi, str.53
STIJEPO MIJOVIĆ KOČAN: Četiri istočnokonavoske, str.59
PETAR OPAČIĆ: U doba carstva padale su glave, str.63
Proza
MARIN DOMITROVIĆ: Pabbađđa — bijeg (I. dio), str.83
ANTUN PAVEŠKOVIĆ: Ispovijed bez odrješenja, str.106
Eseji, studije, rasprave
IVO PETRINOVIĆ: Dalmacija povijesna regija, str.112
DEAN SLAVIĆ: Prostor, likovi i zbivanja u prvim četirima romanima J. K. Rowling, str.115
RADOVAN IVANČEVIĆ: Ceterum censeo capellam esse reparandam, str.128
IVO ŠPRLJAN: Povratak šibenskom teatru, str.131
IRENA PLETENECKA: Tvorba suvremenog ekonomskog nazivlja, str.134
Prikazi, osvrti
LUJO MARGETIĆ: Doprinosi Antuna Cvitanića hrvatskoj znanosti i kultur, str.141
DUNJA FALIŠEVAC: Davor Dukić, Poetike hrvatske epike 18. stoljeća, str.147
JOSIP LISAC: Trideseto godište Čakavske riči, str.151
ZDRAVKA JELASKA: Lovorka Čoralić, Hrvati u procesima mletačke inkvizicije, str.153
DRAGO ŠIMUNDŽA: Poezija Drage Štambuka, str.156
SANJIN SOREL: Sonja Manojlović, Vješturkov tanac, str.159
In memoriam
SLAVKO ŠIMUNDIĆ: U znak zahvalnosti akademiku Ivi Petrinoviću, str.161
NENAD CAMBI: Ivo Petrinović (1929-2003): In memoriam, str.163
DRAGO ŠIMUNDŽA: Tihi rekvijem i oproštajna riječ, str.166

Uređuju
JOSIP BELAMARIĆ, HRVOJE ČULIĆ, IGOR FISKOVIĆ,
BRATISLAV LUČIN, PETAR OPAČIĆ, MIRKO PRELAS

KOMPARATIVNA POVIJEST HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI – V, KRUGOVI I HRVATSKA KNJIŽEVNOST PEDESETIH GODINA PROŠLOG STOLJEĆA
Znanost o književnosti
SADRŽAJ
Uvodna bilješka, str.5
Aleksandar Flaker: Šoljanovi krugovi slobode, str.7
Mirko Tomasović: Zapadnoeuropska književnost u Prisutnostima, str.16
Drago Šimundža: Religijski aspekti hrvatske književnosti tijekom druge moderne, str.24
Evgen Paščenko: Socrealistički kontekst hrvatskog modernizma, str.36
Tatjana Jukić: Hrvatske pedesete i prijevodi s engleskog Krugovaši i slučaj Izdajica, str.49
Ante Peterlić: Hrvatski film u vremenu časopisa Krugovi (1952-1958), str.60
Pavao Pavličić: Hrvatska lirika pedesetih godina: tipološki opis, str.66
Francisco Javier Juez Gálvez: Hrvatska književnost u Španjolskoj pedesetih godina, str.87
Andrea Meyer-Fraatz: Šoljanove Izdajice između ciklusa i romana, str.103
Morana Čale: Ključ za palindromno pismo: Marinković, Prah, str.112
Cvijeta Pavlović: Pripovijedni postupci Slamnigova Neprijatelja, str.127
Željka Matijašević: Radi se – Analiza pjesme Ivana Slamniga Radi se o tom da zaustavim konja, str.135
Ljiljana Avirović: Izgubljeni zavičaj Slobodana Novaka na talijanskom, str.142
Natka Badurina: Prepuštanje rukopisa: Vlado Gotovac na talijanskom, str.147
Nikica Gilić: Kameni horizonti – model socrealističke prezentacije i hrvatska kultura pedesetih, str.159
Tomislav Brlek: P(r)osudbeno zaokruživanje: T. S. Eliot i Krugovi, str.170
Kazalo osobnih imena, str.185