ČASOPIS “MOGUĆNOSTI” 4/6 2004

Rasprodano grupa autora 2004. (168 str.) — Književnost Cijena: € 4,06 redovni popust od 10%

P r o z a
ŽIVKO  JELIČIĆ: Šonkulo, str. 1
MARIN DOMITROVIĆ, Pabbađđa (II. dio), str. 6
P r i j e v o d
ROBERT FROST: Pjesme (Prijevod i bilješke: M. Maras), str. 33
P o e z i j a
TOMISLAV MARIJAN BILOSNIĆ: Tigar četiri puta izlazi iz šume, str. 74
STIPE JAKELIĆ: Razmišljana u odjelu za botaniku, str. 94
VLADIMIR BEGOVIĆ: Zapisi tišine, str. 110
E s e j i ,   s t u d i j e ,   r a s p r a v e
IVAN PEDERIN: Mjesto i uloga talijanskog jezika u Dalmaciji, str. 115
VALTER TOMAS: Tommaseo i naša pučka epika u tjedniku »La Dalmazia« (1845-1847), str. 123
FANI CELIO CEGA: Osvrt na obilježavanje 200. obljetnice Promišćenja u Trogiru 1881. godine, str. 135
P r i k a z i ,   o s v r t i
CVIJETA PAVLOVIĆ; Francesco Petrarca: Pjesme o Lauri: Antologijski izbor iz Kanconijera, str. 144
LUKO PALJETAK: Salona riječju oživljena, str. 147
TOMISLAV BOGDAN: Put promjene, str. 149
MILJENKO GRGIĆ: Petar Selem, Doba režije, str. 152
JOSIP LISAC: Zbornik Petra Kneževića, str. 154
I v o   F r a n g e š   ( 1 9 2 0 – 2 0 0 3 ) : I n   m e m o r i a m
DUNJA FALIŠEVAC: Ivo Frangeš: In memoriam, str. 156
TONKO MAROEVIĆ: Sa stilom, ne manje čovjek, str. 163
IVAN J. BOŠKOVIĆ: In memoriam akademiku Ivi , str. 166

Uređuju
JOSIP BELAMARIĆ, HRVOJE ČULIĆ, IGOR FISKOVIĆ, BRATISLAV LUČIN, PETAR OPAČIĆ, MIRKO PRELAS