ČASOPIS “MOGUĆNOSTI” 10/12 2010

grupa autora 2010. (172 str.) — Književnost Cijena: 33 kn redovni popust od 10% Dodaj u košaricu

SADRŽAJ
Interpretacija
PAVAO PAVLIČIĆ: Zagrljaj: pokušaj interpretacije, str. 1
Proza
JANKO DIMNJAKOVIĆ: Slučaj Remy Martin, str. 26
MIROSLAV PELIKAN: Tri priče, str. 42
Poezija
PETAR OPAČIĆ: Drugi vlak, str. 52
DUŠKO GEIĆ: Pjesme, str. 68
Prepjevi
Troje suvremenih američkih pjesnika: William James »Billy« Collins, Mary Jo Bang, Reginald Shepherd (prijevod i kratki uvodi: Neda Miranda Blažević-Krietzman), str. 74
RAZME KUMBAROSKI: Pjesme (preveo autor), str. 88
Drama
DOMINGO MIHOVILOVIĆ TESSIER: Nešto? (preveo Jerko Ljubetić), str. 98
Studije, rasprave, eseji
NEBOJŠA LUJANOVIĆ: Uloga popularne kulture u (de)konstrukciji identiteta u suvremenoj hrvatsko-bosanskoj prozi, str. 109
VESNA HRDLIČKA: Ženski likovi u hrvatskoj drami posljednjeg desetljeća, str. 124
HRVOJE ČULIĆ: Vinko, drugi i drukčiji, str. 132
Prikazi, recenzije, osvrti
JOSIP LISAC: Zbornik o majci Klari Žižić , str. 147
FANI CELIO CEGA: I. Benyovsky Latin: Srednjovjekovni Trogir: prostor i društvo, str. 149
Sanjin SOREL: Franjo Nagulov: VK biceps, str. 155
In memoriam
IVO GRABOVAC: Professor emeritus Antun Cvitanić (1920.-2010.), str. 157
ŽELJKO RADIĆ: Professor emeritus Antun Cvitanić (1920.-2010.), str. 159

* * * Za Ivu Frangeša, uz 90. obljetnicu rođenja, str. 162
* * * Kronika Književnog kruga Split, str. 164
* * * Sadržaj LVII. godišta Mogućnosti, str. 169

Uređuju
JOSIP BELAMARIĆ, HRVOJE ČULIĆ, IGOR FISKOVIĆ, BRATISLAV LUČIN, PETAR OPAČIĆ