ČASOPIS “MOGUĆNOSTI” 1/3 2004

grupa autora 2004. (160 str.) — Književnost Cijena: € 4,06 redovni popust od 10% Dodaj u košaricu

S A D R Ž A J
Sonetna struka
JAKŠA FIAMENGO: Dno klepsidre, str. 1
LUKO PALJETAK: Cik noći (Soneti za Francesca), str. 12
B a š t i n a
ŽARKO MULJAČIĆ: Prvo izdanje jedinog djela Alberta Fortisa o otoku Korčuli, str. 17
ALBERTO FORTIS: Memoria sopra l’isola di Corzola, str. 20
JOŠKO KOVAČIĆ: Petre Hektorović u Novom Hvaru (uz neobjavljene, njemu pripisane starogradske stihove), str. 43
AMBROZ TUDOR: Književnost Marina Gazarovića i ladanjska kultura hvarske komune početkom 17. Stoljeća, str. 80
E s e j i , s t u d i j e , r a s p r a v e
ZVONIMIR MRKONJIĆ: Međaši (Hrvatsko pjesništvo XX. stoljeća), str. 97
STJEPAN LAPENDA: Francuski prijevodi i prepjevi Notturna Tina Ujevića, str. 104
P r i j e v o d
RAMÓN DÍAZ ETEROVIĆ: Otac se češljao kao gardel, str. 113
RAMÓN DÍAZ ETEROVIĆ: Kako se izgubio dobar glas za tango, str. 118
RAMÓN DÍAZ ETEROVIĆ: Anđeli i usamljenici, str. 122
RAMÓN DÍAZ ETEROVIĆ: Detektiv Heredia i njegov mačak Simenon, str. 132
JERKO LJUBETIĆ: Neke osobine proze Ramóna Díaza Eterovića, str. 136
P r i k a z i , o s v r t i
MILAN IVANIŠEVIĆ: Prvo sustavno proučavanje Meštrovićeva ranog razdoblja, str. 140
IVAN PANDŽIĆ: Intelektualna igra ili metafizičko iskustvo, str. 144
D o k u m e n t i
NENAD CAMBI: Izvješće predsjednika Književnog kruga Split za razdoblje 2002-2003. Godine, str. 147
VINKA GLUNČIĆ-BUŽANČIĆ: Izvješće o izdavačkoj djelatnosti Književnog kruga u 2002. i 2003. Godini, str. 151
BRATISLAV LUČIN: Izvješće o djelatnosti Marulianuma u godinama 2002. i 2003, str. 155
Članovi Upravnog odbora, str. 160

Uređuju
JOSIP BELAMARIĆ, HRVOJE ČULIĆ, IGOR FISKOVIĆ,
BRATISLAV LUČIN, PETAR OPAČIĆ, MIRKO PRELAS