ČASOPIS “MOGUĆNOSTI” 1/2 2023

grupa autora 2023. (248 str.) — Književnost Cijena: € 5,31 redovni popust od 10% Dodaj u košaricu

SADRŽAJ
Znanstveni rad  
Nikica Mihaljević: Sicilija u vremenu i prostoru: migracija, ekoodrživost, gradski ambijent i otuđenje u zbirci pripovijedaka Sicilia dʼautore, str. 1
Marijana Erstić i Gabrijela Bralić: Film Snjeguljica i lovac kao novija adaptacija bajke braće Grimm – put ka emancipaciji, str. 17
Katarina Dalmatin i Marija Matas: Uloga narcizma u realizaciji postmodernog kronotopa u romanu N. Ammanitija Nek zabava počne, str. 32
Veronika Prančević: Sintaktičke posebnosti govorenog jezika, str. 49
Gordana Galić Kakkonen i Maja Božiković: Nadnaravne moći vampira, str. 79
Božena Šalov: O pravilima za upotrebu člana u talijanskim gramatikama od 15. do druge polovine 20. stoljeća, str. 109
Marta Poljak: Kulturna antropologija Sinja i okolice, str. 127
Vini Mušac: Prijenosne pogreške italofonih i dvojezičnih govornika u tvorbi nekih vrsta zavisnih rečenica u hrvatskome jeziku, str. 149

Poezija i prijevodi
Ivan Koprić: Snijeg u Sarajevu, str. 166
Melanija Ivezić Talan: A-224, str. 182
Marina Katinić Pleić: Zakon spojenih posuda, str. 188
Tašenka Matulović Tabak: Izbor iz poezije, str. 195
Željka Roguljić: Izbor iz poezije, str. 203
Stipe Balajić: Izbor iz poezije, str. 211
Ružica Gašperov: La donna è mobile, str. 214

Prikazi, recenzije, osvrti
Mirjana Matea Kovač: Prikaz dvojezične monografije Digitalni mediji i nastava – kontroverzama do inovacija obrazovanja, str. 218
Lovorka Magaš Bilandžić: (Raz)otkrivanje slikara i boema Dunava Rendića, str. 223
Sandi Bulimbašić: Pariška svjetla Jurja Plančića, str. 227
Anđelko Mihanović: Zlatan Vehabović: »Atlas manjeg svijeta«, str. 231

* * * Kronika Književnoga kruga Split, str. 235
* * * Upute za objavljivanje priloga u časopisu Mogućnosti, str. 244

Uređuju
Maja Bezić, Tanja Brešan Ančić, Katarina Dalmatin, Ivana Dizdar, Helena Dragić, Gordana Galić Kakkonen, Mirjana Matea Kovač, Eldi Grubišić Pulišelić, Nikica Mihaljević, Dalibor Prančević

ISSN 0544-7267