ČASOPIS “ČAKAVSKA RIČ” BR. 2 2007 (Polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi)

grupa autora 2007. (216 str.) — Lingvistika Cijena: € 3,32 redovni popust od 10% Dodaj u košaricu

SADRŽAJ
Znanstveni radovi
JOŠKO BOŽANIĆ i TANJA BREŠAN: Slobodni neupravni govor u facendama otoka Visa; str. 237
VEDRAN ŽUŽAK: Glagoljska epigrafika zadarskog otočja; str. 249
LINO PLIŠKO i DAVID MANDIĆ: Dijalektološki povratak Marčani; str. 323
JOŠKO BOŽANIĆ: Poetika smijeha u facendama otoka Visa; str. 339
LARISA GRČIĆ-SIMEUNOVIĆ: Suvremena toponimija K.O. Sušak; str. 349
MARIJANA TOMELIĆ-ĆURLIN i NIKICA MIHALJEVIĆ: Romanski jezični utjecaj u terminologiji kuće u Župi na poluotoku Pelješcu; str. 379
EDO JURAGA: Suglasnici i suglasnički skupovi u jezerskom govoru; str. 397
JOSIP LISAC: Goranska dijalektalna leksikografija; str. 405
SINIŠA VUKOVIĆ: Fitotoponimi i zootoponimi Selaca; str. 413
Osvrti i prikazi
SANJA VULIĆ: Analiza i sinteza čakavskoga ekavskoga dijalekta (Silvana Vranić: Čakavski ekavski dijalekt: sustavi podsustavi); str. 429
JOSIP LISAC: Čakavske studije Mieczyslava Maleckoga; str. 431
SANJA VULIĆ: Drugi broj časopisa Croatica et Slavica Iadertina; str. 433
TONKO MAROEVIĆ: Kal stinja piva (Siniša Vuković: Petrada); str. 439
SINIŠA VUKOVIĆ: In memoriam, Zlatan Jakšić; str. 441