ČASOPIS “ČAKAVSKA RIČ” BR. 2 2004 (Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči)

grupa autora 2004. (184 str.) — Lingvistika Cijena: € 3,32 redovni popust od 10% Dodaj u košaricu

Polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi, jedini dijalektološki časopis u Hrvatskoj. Utemeljitelj, pokretač i dugogodišnji glavni urednik bio je dr. Radovan Vidović, nakon njegove smrti (1995) uredništvo preuzima prof.dr.Joško Božanić. Časopis objavljuje znanstvene i stručne radove, priopćenja sa znanstvenih skupova, stručne članke, prikaze i osvrte, te literarne tekstove napisane ili zapisane u autentičnim govorima čakavskog narječja, opremljene autentičnom jezičnom obradom: rječnikom, akcentuacijom, tumačenjem dijalektoloških osobina teksta. Časopis je referiran u međunarodnim bazama podataka posvećenim lingvističkim istraživanjima.
SADRŽAJ:
Znanstveni radovi
Josip Lisac: Usporedba govora Tkona i Ražanca, str. 167
Sanja Vulić: Dijalekatne i nedijalekatne značajke gradišćansko-hrvatske čakavske književnosti, str.173
Sanja Vulić: Iz sufiksalne tvorbe imenica u vinišćarskom govoru, str. 191
Krešimir Kužić: Leksik i grafija u testamentima iz Kaštela na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće, str. 203
Martina Kuzmić: Glagolski sustav zlarinskoga govora, str. 253
Vinko Prizmić: Carmiggelt i Smoje, str. 261
Literarni tekstovi
Joško Božanić: Tri pokore, str. 303
Marijana Tomelić: Peliške smihurice II, str. 311
Josip Lisac: Popis čakavskih rječnika i sličnih knjiga objavljenih posljednih godina, str. 319
Osvrti i prikazi
Goran Filipi: Jadranske etimologije (Vojmir Vinja, Jadranske etimologije, jadranske dopune Skokovu etimologijskom rječniku, I. A-H), II (I-Pa), III (Pe-Ž), str. 323
Tonko Maroević: Za svoju dušu, za sve duše (Berezina Matoković-Dobrila, Ričnik velovareškega Splita), str. 326
Sanja Zubčić: Prilog rasvjetljavanja fenomena glagoljaštva, (Petar Runje, Školovanje glagoljaša), str. 330
Marijana Tomelić: Novi doprinos hrvatskoj dijalektologiji (Josip Lisac, Hrvatska dijalektologija I., Hrvatski dijalekti i govori štokavskog narječja i hrvatski govori
torlačkog narječja
), str. 335
Martina Kuzmić: Frazeološko-paremiološki prvijenac (Dinko Matković, Rječnik frazema i poslovica Vrboske na otoku Hvaru), str. 338
Siniša Vuković: Promišljanje čakavštine na primjeru dviju novih čakavskih knjiga (Dobrila Franetović-Kuzmić, Škoji moji gredu za menun i Slavko Pjerov, Vilin krug), str. 341
Martina Kuzmić: Crikvenička čakavština (Đurđica Ivančić-Dusper, Crikveniški besedar), str. 346