ČASOPIS “ČAKAVSKA RIČ” BR. 1 2007 (Polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi)

grupa autora 2007. (232 str.) — Lingvistika Cijena: 25 kn redovni popust od 10% Dodaj u košaricu

SADRŽAJ
VLADIMIR SKRAČIĆ: In memoriam, Akademik Vojmir Vinja; str. 3
Znanstveni radovi
JOSIP LISAC: Držićev jezik i leksikografija njegova doba; str. 9
JOŠKO BOŽANIĆ: GUC – Naratološka interpretacija zapisa jednog doživljaja mora; str. 17
BORIS KUZMIĆ: Slobodna (parna) dvojina u čakavskim pravnim tekstovima od 14. do 18. stoljeća; str. 55
SANJA VULIĆ: Odnos tvorbe riječi prema drugim granama jezikoslovlja na primjeru gradiščanskohrvatskih idioma; str. 85
ANKICA ČILAŠ ŠIMPRAGA i IVANA KURTOVIĆ BUDJA: Suglasničke značajke štokavskih i čakavskih govora između Krke i Neretve; str. 105
SANJA VULIĆ: Prefiksalno-sufiksalna tvorba imenica u gradiščanskohrvatskim idiomima; str. 121
SINIŠA VUKOVIĆ: Onomastička terminologija; str. 139
Literarni tekstovi
EDO JURAGA: Ive Šikić Balara: Deset pjesama i jedna poema; str. 189
Osvrti i prikazi
PETAR ŠIMUNOVIĆ: Dijalekatnim tragovima po gorskokoratskom zavičaju (Josip Lisac: Tragom zavičaja. Delnički govor i govor Gornjih Turnji u svjetlosti goranskih kajkavskih govora); str. 215
SILVANA VRANIĆ: O čakavskoj akcentuaciji u svjetlu nelinearnoga pristupa (Keith Langston: Čakavian Prozody. The Accentual Patterns of the Čakavian Dialects of Croatian); str. 219
SILVANA VRANIĆ: O Kolanu i životu Kolanaca riječima (Ivo Oštarić: Rječnik kolanskoga govora ili Ričnik mista Kolana na otoku Pagu); str. 227