ČASOPIS “ČAKAVSKA RIČ” BR.1 2004 (Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči)

grupa autora 2004. (162 str.) — Lingvistika Cijena: € 3,32 redovni popust od 10% Dodaj u košaricu

Polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi, jedini dijalektološki časopis u Hrvatskoj. Utemeljitelj, pokretač i dugogodišnji glavni urednik bio je dr. Radovan Vidović, nakon njegove smrti (1995) uredništvo preuzima prof.dr.Joško Božanić. Časopis objavljuje znanstvene i stručne radove, priopćenja sa znanstvenih skupova, stručne članke, prikaze i osvrte, te literarne tekstove napisane ili zapisane u autentičnim govorima čakavskog narječja, opremljene autentičnom jezičnom obradom: rječnikom, akcentuacijom, tumačenjem dijalektoloških osobina teksta. Časopis je referiran u međunarodnim bazama podataka posvećenim lingvističkim istraživanjima.
Sadržaj
Znanstveni radovi
Josip Lisac: Čakavština kao narječje i u hrvatskoj književnosti, str.5
Sanja Vulić: Prolog izradbi kontrastivne gramatike gradišćanskohrvatskoga književnoga jezika i suvremenoga hrvatskoga književnog jezika na primjeru tvorbe riječi, str.13
Branimir Crljenko: Hrvatsko-slovenske jezične granice u dijalektološkim radovima M.Maleckog o Istri, str. 21
Gordana Čupković: Varijantni jezični ostvaraji u magijskim tekstovima Tkonskoga zbornika, str.49
Siniša Vuković: Antroponimija Vrbanja, str.113
Dinko Matković: Frazemi i paremiološki izričaji s natuknicama iz ribarstva i pomorstva u govoru Vrboske na otoku Hvaru, str.137
Literarni tekstovi
Marijana Tomelić: Peliške smihurice, str.145
Osvrti i prikazi
Daniel Načinović: Otok s blagom, ili sonetne invencije Siniše Vukovića (Siniša Vuković, Kartulina sa škoja), str.153
Marijana Tomelić: Josip Lisac, Faust Vrančić i drugi, str.157