ČASOPIS “ČAKAVSKA RIČ” BR. 1/2 2006 (Polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi)

grupa autora 2006. (244 str.) — Lingvistika Cijena: € 6,64 (50 kn) redovni popust od 10% Dodaj u košaricu

SADRŽAJ
Znanstveni radovi
JOŠKO BOŽANIĆ: Komiški dikcionar – A; str.5
JOSIP LISAC: Rječnik bračkih čakavskih govora Petra Šimunovića u najnovijoj hrvatskoj dijalekatnoj leksikografiji; str. 51
GORAN FILIPI: Istrorumunjske etimologije VI.: Fauna 1 (Šumske i poljske životinje); str. 57
SANJA VULIĆ: Dosadašnja istraživanja tvorbe riječi u hrvatskoj dijalektologiji; str. 97
SANJA VULIĆ: Imeničke sraslice u gradišćanskohrvatskim govorima; str. 115
KREŠIMIR KUŽIĆ: Jesu li južnohrvatski muslimani bili čakavci?; str. 121
MARIJANA TOMELIĆ i KATARINA LOZIĆ: Dijalektološka obrada komiškoga govora u tekstovima facendi; str. 151
KATARINA LOZIĆ i MARIJANA TOMELIĆ: Od prapočela i alkemije do glagoljice; str. 167
NIKOLA VULETIĆ: Etimološke crtice o našem malakonimu kûnjka i varijantama; str. 185
SINIŠA VUKOVIĆ: Akcenatski sustav selačkoga govora; str. 191
SINIŠA VUKOVIĆ: Antroponimija Vrisnika; str. 203
Osvrti i prikazi
SINIŠA VUKOVIĆ: Hvarska kolajna poetesa (Ičica Barišić: Libar kako timbar, Marica Buratović: Vijezi, Marica Gamulin: Sarce u sarcu mojega škoja); str. 225
BOJANA MARKOVIĆ: Nova knjiga o Bibinjama (Mijo Šimunić Mičelo: Iz bibinjske povjesnice dvadesetog stoljeća); str. 231
MARTINA KUZMIĆ: Vrbnička čakavština (Marija Trinajstić-Božić: Zlatne konca od jubavi); str. 235
SINIŠA VUKOVIĆ: Ovapnjenje prošlog (Zvjezdana Čagalj: Štorije o životu); str. 237
SINIŠA VUKOVIĆ: Od filozofičnosti do duhovnosti (Marina Čapalija: Jazikun tic); str. 239