ČASOPIS “ČAKAVSKA RIČ” BR. 1/2 2005 (Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči)

grupa autora 2005. (262 str.) — Lingvistika Cijena: € 6,64 redovni popust od 10% Dodaj u košaricu

Polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi, jedini dijalektološki časopis u Hrvatskoj. Utemeljitelj, pokretač i dugogodišnji glavni urednik bio je dr. Radovan Vidović, nakon njegove smrti (1995) uredništvo preuzima prof.dr.Joško Božanić. Časopis objavljuje znanstvene i stručne radove, priopćenja sa znanstvenih skupova, stručne članke, prikaze i osvrte, te literarne tekstove napisane ili zapisane u autentičnim govorima čakavskog narječja, opremljene autentičnom jezičnom obradom: rječnikom, akcentuacijom, tumačenjem dijalektoloških osobina teksta. Časopis je referiran u međunarodnim bazama podataka posvećenim lingvističkim istraživanjima.
SADRŽAJ:
Znanstveni radovi
Sanja Vulić: Govor Hajmaša u Mađarskoj, str.5
Magdalena Nigoević: Humorističko-satirični časopis Berekin, str.33
Miroslav Rožman: Hrvatska pomorska terminologija u Pomorskom glosaru Augustina Jala, str. 45
Josip Lisac: Proučavanje jezika hrvatske dijalektalne književnosti: istarska čakavština Glorije Rabac-Čondrić, str. 95
Iva Lukežić: Dijalektološko čitanje Fortisove Asanaginice, str. 101
Nikola Vuletić: O nekim problemima jadertinskog vokalizma, str. 131
Ante Jurić: Suvremena čiovska toponimija, str. 145
Sanja Vulić: Preobrazba kao rubni tvorbeni način pri tvorbi imenica u gradišćanskohrvatskim čakavskim govorima, str. 213
Literarni tekstovi
Joško Kovačić: Škoji, str. 223
Osvrti i prikazi
Mladen Dorkin: Ljepota u kojoj se prepoznajemo (Poezija Ante Tonija Valčića), str. 233
Siniša Vuković: Balanca ol besid – Suvremeno čakavska pjesništvo srednje Dalmacije (Dubravka Borić: U pučišku valu kuštat; Frane Martinić: Timbar ditinjstva; Vesna Trutanić: Moji puti; Lucija Rudan: Kad son ono molo bila), str. 241
Josip Lisac: Uz novu zbirku pjesama Zlatana Jakšića, str. 249
Marijana Tomelić: Maleno filološko bogatstvo (Mateo Karaman: Bukvar), str. 251
Marijana Tomelić: Novi doprinos hrvatskoj dijalektologiji (Josip Lisac, Hrvatska dijalektologija 1, Hrvatski dijalekti i govori štokavskog narječja i hrvatski govori torlačkog narječja), str. 253
Martina Kuzmić: Frazeološki gazofilacijum (Mira Menac-Mihalić, Frazeologija novoštokavskih ikavskih govora u Hrvatskoj), str. 257