ČASOPIS “ČAKAVSKA RIČ” BR.1/2 2003 (Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči)

grupa autora 2003. (224 str.) — Lingvistika Cijena: 50 kn redovni popust od 10% Dodaj u košaricu

Polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi, jedini dijalektološki časopis u Hrvatskoj. Utemeljitelj, pokretač i dugogodišnji glavni urednik bio je dr. Radovan Vidović, nakon njegove smrti (1995) uredništvo preuzima prof.dr.Joško Božanić. Časopis objavljuje znanstvene i stručne radove, priopćenja sa znanstvenih skupova, stručne članke, prikaze i osvrte, te literarne tekstove napisane ili zapisane u autentičnim govorima čakavskog narječja, opremljene autentičnom jezičnom obradom: rječnikom, akcentuacijom, tumačenjem dijalektoloških osobina teksta. Časopis je referiran u međunarodnim bazama podataka posvećenim lingvističkim istraživanjima.
Sadržaj
Znanstveni radovi
Iva Lukežić: Čakavsko u štokavskom govoru Imotske krajine, str.5.
Josip Lisac: Banjski govor na Pašmanu, str.27
Vladimir Skračić: Kurvatska gajeta – sveti brod, str.33
Sanja Vulić: Osnovne značajke suglasničkog sustava govora otoka Drvenika kraj Trogira, str.53
Lina Pliško: Fonološki i morfonološki opis mjesnog govora Krnice, str.61
Boris Kuzmić: Jezik karlobaškog statuta (1757.), str.71
Marijana Tomelić: Zimski običaji na poluotoku Pelješcu, str.83
Božidar Šimunić: Akut u govoru sela Bibinja, str.97
Kristijan Juran: Građa iz dosad nepoznatih betinskih, prvićkih i tribunjskih glagoljskih matica i drugih spisa, str.109
Sanja Zubčić: Akcent glagolskog pridjeva radnog u sjeverozapadnim čakavskim gpvprima, str.139
Ivana Benzon: Obiteljski nadimci u Vranjicu kraj Splita, str.165
Ladislav Radulić: Rivanjski glagolski sustav, str.189
Literarni tekstovi
Ante Toni Valčić: Pjesme, str.197
Osvrti i prikazi
Josip Lisac: Zadarski tercet, str.209
Josip Lisac: Tri knjige u jednoj, str.211
Sanja Vulić: Gradišćanskohrvatska čakavština kao jezik prevođenja, str.213
Martina Kuzmić: Riznica zlarinskoga govora, str.217
Martina Kuzmić: Dijalektalni kanconijer, str.219