ČASOPIS ČAKAVSKA RIČ 1-2 2015

grupa autora 2015. (160 str.) — Lingvistika Cijena: € 6,64 (50 kn) redovni popust od 10% Dodaj u košaricu

SADRŽAJ
Znanstveni  radovi
Josip Galić – Josip Lisac: Govor otoka Vira i njegov leksik, str. 5
Sanja Vulić – Ljerka Šimunković: O leksičkim različitostima dubrovačkoga i splitskoga organskog idioma,  str. 31
Amir Kapetanović: Književna čakavica Bračanina Ivana Ivaniševića, str. 61
Filip Galović: Jezične posebnosti jednoga splitskoga romana iz 90-ih godina XX. stoljeća, str. 75
Edo Juraga – Marija Pandža: Narodni nazivi biljnih vrsta u Žirju i Kaprijama, str. 105
Prikazi
Tonko Maroević: Otok s blagom (Joško Božanić: Viški facendijer, Književni krug Split, 2015.), str. 135
Ante Jurić: Duško Geić: Rječnik i gramatika trogirskoga cakavskoga govora (Književni krug Split i Združeni artisti Trogir, 2015), str. 143
Joško Božanić: Šoltanski toponimikon (Marina Marasović-Alujević i Katarina Lozić Knezović: Toponimija otoka Šolte, Filozofski fakultet u Splitu, 2014.), str. 149
Sanja Vulić: Četvrta pjesnička zbirka Stipe Cvitana (Stipe Cvitan: Poleti, kalebe, Vlastita naklada-Hrvatsko kulturno društvo Maribor, Lucija, 2014.), str. 153
ISSN 0350-7831
UDK 800.87