ČASOPIS ČAKAVSKA RIČ 1-2 2014

grupa autora 2015. (236 str.) — Lingvistika Cijena: € 6,64 redovni popust od 10% Dodaj u košaricu

SADRŽAJ
JOŠKO BOŽANIĆ: In memoriam akademiku Petru Šimunoviću; str. 3
Znanstveni radovi
SANJA VULIĆ: Današnji modruški govor; str. 9
JOSIP LISAC: Šibenska jezična baština; str.  43
FILIP GALOVIĆ: Prilog poznavanju splitske čakavštine prve polovine 20. stoljeća; str. 51
SANJA VULIĆ: Usporedba izabranoga leksika iz Rječnika bibinjskoga govora Božidara Šimunića sa sukladnim leksikom iz govora zadarskih otoka; str. 71
FILIP GALOVIĆ: Nazivi za zanimanja, zvanja i počasne službe romanskoga podrijetla u govoru Ložišća na otoku Braču; str. 87
SANJA VULIĆ: O hrvatskim pučkim imenima Cvjetnice i Velikoga tjedna na Kvarneru i u središnjoj Istri; str. 113
BORIS KUZMIĆ: Sindetična dvojina u čakavskim pravnim tekstovima od 13. do 18. stoljeća; str. 121
EMINA DABO: Iz pučkoga pjesništva otoka Paga: Iveša i Novalja; str. 147
ALVIJANA KLARIĆ: Jezične značajke Gaštronomije grišnoga fra Karla z Dubašnice Branka Fučića; str. 163
Ogledi
SANJA VULIĆ: Nikola Benčić kao istraživač suvremene književnosti Hrvata u austrijskom Gradišću, zapadnoj Mađarskoj i Slovačkoj; str. 195
Prikazi
SANJA VULIĆ: Pregled hrvatskoga pjesništva na otoku Krku (u prošlosti i sadašnjosti) (Katica Ivanišević: Antologija pjesništva otoka Krka, Naklada Lukom, Zagreb 2014.); str. 203
FILIP GALOVIĆ: LEKSIČKO BLAGO GOVORA GRADA HVARA (Radoslav Benčić: Rječnik govora grada Hvara. Fõrske rȋci i štȍrije, Muzej hvarske baštine – Hvar, 2013.); str. 211
MARIJANA TOMELIĆ-ĆURLIN: Novi leksikografski pothvat: Rječnik Bibinjskoga govora (Božidar Šimunić, Rječnik bibinjskoga govora, Matica hrvatska, Zadar, 2013.); str. 219
SANJA VULIĆ: Nova zbirka pučkih proza Hrvata iz sjevernoga Gradišća u Austriji (Elizabeta Brandner-Palkovits, Povidajke davnih vrimen, Panonski institut, Pinkovac / Güttenbach, 2014.); str. 223
SANJA ZUBČIĆ: Filološko blago Lovranšćine (Zbornik Lovranšćine, knj. 3, Katedra Čakavskoga sabora Lovranšćine, 2014., ur. I. Eterović); str. 229
ISSN 0350-7831