ČASOPIS ČAKAVSKA RIČ 1-2 2013

grupa autora 2013. (232 str.) — Lingvistika Cijena: € 6,64 redovni popust od 10% Dodaj u košaricu

SADRŽAJ

Znanstveni radovi

Izvorni znanstveni članci

JOŠKO BOŽANIĆ: Doba srebra – Prilog istraživanju halieutičkog leksika falkuše; str. 5
JOSIP LISAC: Serafin Mičić i Jerko Kraljev kao čakavski pisci zadarskoga područja u prvoj polovici

20. stoljeća; str. 89

SANJA VULIĆ: O pučkim imenima blagdana sv. Martina i martinjskom nazivlju u čakavštini, štokavštini i kajkavštini; str. 95
SANJA VULIĆ: O čakavskoj pučkoj prozi u austrijskom Gradišću; str. 111

FILIP GALOVIĆ: Štokavsko i čakavsko: iz jezika splitskoga dijalekatskoga pjesništva; str. 121

SANJA VULIĆ: O pjesničkom jeziku i pjesništvu Josipa Šibarića; str. 139

FILIP GALOVIĆ: Romanski elementi u nazivlju odjevnih predmeta, obuće i modnih dodataka u milnarskome idiomu; str. 159
Stručni članak

EDO JURAGA: Nazivi riba u govoru Murtera; str. 189

Osvrti i prikazi
SILVANA VRANIĆ: Dijalektološki usmjerena i utemeljena povijest hrvatskoga jezika (Iva Lukežić: Zajednička povijest hrvatskih narječja, 1. Fonologija); str. 209

JOSIP LISAC: Zbornik Antice Menac (Stručak riječima ispunjen. Zbornik radova posvećen Antici Menac o njezinu 90. rođendanu, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2012); str. 215

SANJA VULIĆ: Nova (druga) pjesnička zbirka Marinke Matanić Polonijo (Marinka Matanić Polonijo: Bokuniće mojih dnevi, Panonski institut, Pinkovac / Güttenbach, 2013.); str. 217

SANJA VULIĆ: Nova (treća) pjesnička zbirka Stipe Cvitana (Stipe Cvitan: Babin pas. Pjesme, Vlastita naklada, Portorož, 2012.); str. 221

NINA SPICIJARIĆ PAŠKVAN: Lovran u riječi, riječ u Lovranu – znanstveni skup održan u Lovranu 20. travnja 2013.; str. 227

ISSN 0350-7831
UDK 800.87