ČASOPIS ČAKAVSKA RIČ 1-2 2012

grupa autora 2012. (128 str.) — Lingvistika Cijena: € 6,64 redovni popust od 10% Dodaj u košaricu

SADRŽAJ:
Znanstveni radovi:
JOSIP LISAC: Dijalektalna književnost zadarskog područja u sklopu hrvatske literature; str. 5
SANJA VULIĆ: O imenici varoš u čakavštini. štokavštini i kajkavštini; str. 13
JOŠKO BOŽANIĆ:  Mali otok pa se ljulja – stilističke interpretacije poezije Tonija Cukrova; str. 21
JOSIP LISAC: Ivo Frangeš i idejna kretanja u hrvatskoj književnosti 18. stoljeća; str. 39
KRISTINA MIOČIĆ: Romanski elementi u nazivlju predmeta vezanih za tekstil, odjeću i obuću u govoru ražanačkog kraja; str. 47
MILJENKO BULJAC: Čakavsko pjesništvo Drage Ivaniševića; str. 71
FILIP GALOVIĆ: Fonološke značajke govora Milne na otoku Braču; str. 87
Osvrti i prikazi:
PETAR ŠIMUNOVIĆ: Hrvatski dijalekti i jezičnopovijesne obrade u obzoru dvojakog motrišta (Josip Lisac, Dvije strane medalje. Dijalektološki i jezičnopovijesni spisi o hrvatskom jeziku, Književni krug Split, 2012.); str. 105
MARIJANA TOMELIĆ: Croatian Studies Review – Časopis za hrvatske studije (Zbornik  Nazor: Književnost, jezik, povijest, Split 2011.); str. 109
GORDANA ČUPKOVIĆ: Uz početke hrvatskih filoloških akcija (Povijest hrvatskoga jezika, 2. knjiga: 16. stoljeće, uredili J. Lisac, R. Katičić); str. 117
VEDRAN ŽUŽAK: Ante Toni Valčić, Rječnik govora otoka Ošljaka, Zadar 2012.; str. 121
Vijest – Čakavska rič na HRČKU; str. 125

ISSN 0350-7831
UDK 800.87