ČASOPIS ČAKAVSKA RIČ 1-2 2011

grupa autora 2011. (172 str.) — Lingvistika Cijena: € 6,64 redovni popust od 10% Dodaj u košaricu

SADRŽAJ:
JOŠKO BOŽANIĆ: Četrdeset godina Čakavske riči; str. 3
Znanstveni radovi
JOSIP LISAC: Ante Kuzmanić i Fran Kurelac uz 200. obljetnicu Kurelčeva rođenja; str. 9
SANJA VULIĆ: O pjesničkom jeziku Stipe Cvitana; str. 17
KRISTINA MIOČIĆ: Romanizmi u kuhinjskom i kulinarskom leksiku ražanačkog kraja; str. 31
IVANA PETEŠIĆ: Jezična obrada šest novootkrivenih glagoljskih tekstova iz Sali na Dugom otoku; str. 67
JELENA VLAŠIĆ-DUIĆ: Humor na leksikološkoj razini u Vučetićevu Libru Dubaja i Marusa; str. 87
VEDRAN ISKRA: Toponimija Lipe; str. 131
Osvrti i prikazi
ZRINKA PERKOVIĆ DODIG: Govori općine Ližnjan (Lina Pliško i David Mandić, Govori općine Ližnjan); str. 151
JOŠKO BOŽANIĆ: Otok Murter dobio rječnik svojih govora (Edo Juraga – Rječnik murterskog govora); str. 156
SANJA VULIĆ: Živor pretočen u stihove (Marija Trinajstić Božić, Ze zidi i z kulun obgrajen); str. 159
STIPE KEKEZ: Prva monografija o splitskom govoru (Dunja Jutronić: Splitski govor, Od vapora do trajekta, po čemu će nas pripoznavat); str. 163
JASNA GRŽINIĆ: “Ne, nikada se nisi lementala, ni se nisan imela na ča lementat” (Franjo Matetić: Nona Tonka); str. 167
VJEKOSLAVA JURDANA: Između neba i zemlje (Jurjica Vesna Gržalja: Va fijolicami plavet neba); str. 168
ISSN 0350-7831
UDK 800.87