ČASOPIS “ČAKAVSKA RIČ” 1-2 2010

grupa autora 2010. (392 str.) — Lingvistika Cijena: € 6,64 redovni popust od 10% Dodaj u košaricu

SADRŽAJ
Znanstveni radovi
JOŠKO BOŽANIĆ:  Stil, priča, leksik, svijet tezaurusa usmene predaje komiškog ribara Ivana Vitaljića Gusle; str. 5
JOSIP LISAC: Leksik otoka Ista; str. 123
SANJA VULIĆ:  Jezik Modruškoga urbara ; str. 135
KRISTINA ŠTRKALJ DESPOT: Jedini srednjovjekovni hrvatski prozni planctus: Plač Devi Marije iz Petrisova zbornika; str. 155
AMIR KAPETANOVIĆ: Dva sveščića stihova iz XVI. stoljeća, navodno Mihovila Vrančića Šibenčanina; str. 183
GORDANA ČUPKOVIĆ:  Jezik odlomaka reformacijskoga glagoljskog Katekizma 1561. i glagoljaška književna tradicija; str. 209
JASMINKA VUGRINEC: Legenda o dvanaest petaka iz Tkonskog zbornika; str. 227
IVICA VIGATO: Leksik silbenskih spomenika iz 17. i 18. stoljeća; str. 273
EDO JURAGA:  Turcizmi u murterskom govoru; str. 333
JASNA GRŽINIĆ I ARIJANA STANIĆ: Franjo Matetić: Zvoneća svojni – prvi  čakavski roman u kontekstu jezične analize; str. 343
Osvrti i prikazi
JOSIP LISAC: Aktualnost zakašnjele recenzije (Marija Stanonik, Slovenska narečna književnost, 2007.); str. 381
STIPE KEKEZ: Posveta Dalmaciji  (Srećko Lorger, Dalmatinske riči,  2008.); str. 383
ANTE TIČIĆ: Hvalevrijedna životno-otočna čestita upornost (Robert Bacalja: Razgovor o vječnosti – Slike iz zavičaja, 2008.); str. 387
ANTE TIČIĆ: Otočni puk koji zadivljuje plemenitošću življenja (Ladislav Radulić: Grcaj na ogrcu – zapisi o otoku Rivnju, 2010.); str. 388
ISSN 0350-7831
UDK 800.87