ČASOPIS “ČAKAVSKA RIČ” 1-2 2009

grupa autora 2009. (212 str.) — Lingvistika Cijena: € 6,64 redovni popust od 10% Dodaj u košaricu

SADRŽAJ:
Znanstveni članci
JOŠKO BOŽANIĆ: Naratološka, socioantropološka i lingvostilistička interpretacija triju usmenih priča iz sela Okljucine na otoku Visu; str. 5
SANJA VULIĆ i MARKO ALERIĆ: O hrvatskom leksiku na temelju primjera iz čakavskog narječja; str. 35
MARIJANA TOMELIĆ-ĆURLIN: Proučavanje jezika hrvatske dijalektalne poezije (kaštelanska čakavica); str. 77
EDO JURAGA i MARIJA PANDŽA: Jezersko nazivlje biljnih vrsta; str. 87
SANDRA TAMARO: O bližoj i krajnjoj etimologiji romanizama iz semantičkog polja namještaja u govoru Boljuna; str. 105
KRISTINA ŠTRKALJ-DESPOT: Gospin plač iz Osorsko-hvarske pjesmarice; str. 123
LINA PLIŠKO: Romanizmi u leksemima za dom i posjed u jugozapadnome istarskome ili štakavsko-čakavskome dijalektu; str. 147
Literarni tekstovi
DUŠKO GEIĆ: Čakavske pjesme; str. 163
Osvrti i prikazi
ŽIVKO BJELANOVIĆ: Novo prezimensko ogledalo (Hrvatski prezimenik – pučanstvo Republike Hrvatske na početku 21. stoljeća, ur. F.Maletić i P.Šimunović); str. 171
JOŠKO BOŽANIĆ: Kapitalno djelo hrvatske dijalektologije (J.Lisac, Hrvatska dijalektologija 2 – Čakavsko narječje); str. 174
MARTINA KUZMIĆ: Crikvenica u sjećanju (Sonja Ivančić Karliškova, Kako su živeli i ča su delali naši stari); str. 180
SANJA VULIĆ: Književnost za djecu na vrbničkoj čakavštini (Marinka Matanić Polonijo, Letrat našega Macana; Ivana Brlić Mažuranić, Priče iz davnine, Rad na vrbničkoj čakavštini Marija Trinajstić Božić); str. 182
SANJA VULIĆ: Humoreske na novoselskoj čakavštini u Slovačkoj (Viliam Pokorny – Tica, Nuovo Selo se smije); str. 191
FABIJAN LOVRIĆ: S posvetom srca, između poraza i uspjeha (Despot Pavao, Dobra kuća Nikad više); str. 201
In memoriam
LJERKA ŠIMUNKOVIĆ: Prof. dr. Žarko Muljačić (1922. – 2009.); str. 205
JOSIP LISAC: Nikici Kolumbiću u spomen; str. 208