ČAKAVŠTINA: ČAKAVSKI IDIOMI I HRVATSKI JEZIČNI IDENTITET

ČAKAVŠTINA: ČAKAVSKI IDIOMI I HRVATSKI JEZIČNI IDENTITET

grupa autora 2020. (128 str.) — Lingvistika Cijena: € 9,29 (70 kn) redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-494-6 Dodaj u košaricu

SADRŽAJ:

Riječ urednice; str. 5

Raspored izlaganja znanstvenoga skupa „Čakavština: čakavski idiomi i hrvatski jezični identitet”; str. 7

  1. DIO: ČAKAVŠTINA U PROŠLOSTI I SADAŠNJOSTI

Amir Kapetanović: Čakavnost najstarijih hrvatskih jezičnih potvrda / The Čakavian Properties of the Oldest Croatian Language Attestations; str. 11
Sanja Vulić: Što nam danas znači čakavština? / What Does Čakavian Mean Today?; str. 19
Ljerka Šimunković: Hibridne složenice i lingvistički kalkovi u čakavskim govorima (kao posljedica hrvatsko-talijanskih jezičnih dodira) / Hybrid Compound Words and Linguistic Calcs in Čakavian Idioms (As a Result of Croatian-Italian Language Contacts); str. 39
Marijana Alujević: Iskoristivost romanskoga leksičkoga fonda splitskoga govora u glotodidaktičke svrhe / The Use of the Romance Origin Lexis of the Local Speech of Split in Italian Language Acquisition; str. 57

  1. DIO: SUVREMENI ČAKAVSKI MJESNI GOVORI (METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA, DIJALEKTOLOŠKI PRISTUP) I SUVREMENA POPULARNA ČAKAVSKA PISANA RIJEČ

Irena Miloš: Metodološka načela u istraživanju čakavskih govora / Methodological Princeples in Research of Čakavian Speeches; str. 77
Marijana Tomelić Ćurlin: Jezične posebnosti govora Kućišta na zapadnom dijelu poluotoka Pelješca / Linguistic Particularities in the Idiom of the Village Of Kučište on the West Side of the Pelješac Peninsula; str. 93
Martina Bašić: Morfološke jezične značajke neobjavljene pjesničke zbirke griškoga pjesnika i šansonijera Nevena Barca / Morphological Language Features of Unpublished Poems of Čakavian Poet and Chansonnier Neven Barac; str. 105

Popis recenzenata; str. 117
Kazalo osobnih imena; str. 121
Kazalo geografskih pojmova; str. 124