ČAKAVSKA RIČ 1-2, 2018.

grupa autora 2018. (288 str.) — Lingvistika Cijena: € 6,64 redovni popust od 10% Dodaj u košaricu

SADRŽAJ:

Znanstveni radovi

JOŠKO BOŽANIĆ: Poslovice otoka Visa; str. 5

JOSIP LISAC: Nad kartama hrvatskih dijalekatnih rječnika od 1990. do 2015.; str. 159

SANJA VULIĆ: O pjesništvu i pjesničkom jeziku Mate Meršića Miloradića iznova; str. 169

SANJA VULIĆ: O književnim djelima Vlaste Sindik Pobor; str. 179

ANTONELA MARIĆ i MARIJANA ALUJEVIĆ: Organski idiomi i stilistička načela; str. 199

GORDANA ČUPKOVIĆ: Jezik Senjaninova Razgovaranja (1555.); str. 217

MARIJANA TOMELIĆ-ĆURLIN: Splitska rukopisna zbirka Štenja iz splitske katedrale; str. 235

VJEKOSLAVA JURDANA: Drago Štambuk, Kad su miši balali Molfrinu; str. 245

Osvrti i prikazi

LJERKA ŠIMUNKOVIĆ: Nova knjiga o jeziku hrvatskih pisaca (Sanja Vulić, Jedinstvo različitosti. Radovi iz hrvatske filologije, Književni krug Split, 2018.); str. 275

MARINA GARBIN: Čakavski govori otoka Šolte – nematerijalno kulturno dobro; str. 281

ISSN 0350-7831