ČAKAVSKA RIČ 1-2, 2017.

grupa autora 2017. (252 str.) — Lingvistika Cijena: € 6,64 redovni popust od 10% Dodaj u košaricu

SADRŽAJ:
Znanstveni članci
SANJA VULIĆ i FILIP GALOVIĆ: Memoarska proza Venere Stojan s dijalektološkoga aspekta; str. 5

FILIP GALOVIĆ: Jedna skupina riječi romanskoga postanja u mjesnome govoru Pražnica na otoku Braču; str. 23
NATAŠA ŠPRLJAN: Zanaglasne dužine u govoru Selaca na otoku Braču; str. 55
NEVENA JURIŠIĆ-BOROZAN: Etimologija hrv. surgati – prvi dio; str. 77
ALVIJANA KLARIĆ: Poslovice s Gračaštine, str. 121

JOSIPA MARTINIĆ: Jezične osobitosti dijalektalnoga pjesništva Vlaste Vrandečić Lebarić; str. 173
Prikazi
GABRIJELA PULJIĆ: Standard caruje, dijalekt klade valja (Ivo Žanić. 2016. JEZIČNA REPUBLIKA, Hrvatski jezik, Zagreb, Split i popularna glazba. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk); str. 207

NIVES OPAČIĆ: Rječnik kao vrelo veselja (Martin Jakšić: Rječnik govorā slavonskih, baranjskih i srijemskih, Dominović, Zagreb, 2015.); str. 225

Prilozi

JADRANKA MARDEŠIĆ-KOMAC: Splitski govor – nacionalno nematerijalno kulturno dobro; str. 231

JOŠKO BOŽANIĆ: Viški cokavski govori kao nacionalno nematerijalno kulturno dobro; str. 241

ISSN 0350-7831