BOKELJSKA MUKA

BOKELJSKA MUKA

VANDA BABIĆ 2008. (200 str.) — Filologija Cijena: € 3,98 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-301-7 Dodaj u košaricu

Knjiga obrađuje onaj dio pasionske baštine Boke kotorske koji pripada hrvatskom književnom i kulturnom ozračju. Na početku, ali i kroz cijeli rad proteže se opomena što je taj dio hrvatske književnosti bio zanemarivan, prešućivan i zatajen.
Autorica u prvom dijelu obrađuje one književne i kulturne djelatnike koji su od Nikole Modruškog, preko ostalih humanista (L. Paskalića, braće Buća, Jurja Bizantija i drugih) bili uključeni u opći hrvatski humanistički pokret, te daje velik broj primjera u kojima naglašava kako se u višestoljetnom književnom radu bokokotorskih pjesnika, osobito onih starijeg razdoblja, izražavaju tematske i stilske osobitosti jedinstvenog hrvatskog izraza i duha. Nakon dijela u kojem polemizira s novijim radovima M. Pavića, ali i starijim prije njega zbog neargumentiranih presizanja i prisvajanja onog književnog blaga koje s formalne, žanrovske i versifikacijske ali i tematske strane pripada jedinstvenoj hrvatskoj književnosti, prelazi na samu obradu teme. Uz pregled proučavanja pasionskih tekstova od Kukuljevića (1856.) do najnovijih dana daje se prikaz kulturnog i književnog života u Boki kotorskoj od 16. do početka 19. stoljeća, s naglaskom na one pojave i događaje koji su pogodovali posebnom njegovanju pasionske poezije.
Poslije kratkog pregleda razvoja dijaloških plačeva autorica nam najprije daje najnužnije podatke o šest tekstova plačeva koje uzima kao primjere s time da je osim Osorsko-hvarskog plača ostale tekstove morala raditi prema rukopisima, što znači najprije ispravno pročitati tekstove, neke opisati po prvi put pa tek tada izraditi pojedine analize.
Autorica provodi usporednu analizu svih šest odabranih tekstova dokazujući kako se međusobna naslanjanja po geografskoj i vremenskoj bliskosti ogledaju i u brojčanoj podudarnosti, u analizi grafije i na razini leksika, sintagmi i izraza. Zaključuje kako su bokokotorski pasionski tekstovi mlađeg čistog dijaloškog tipa samo dio cjelokupne hrvatske literature s tom tematikom i toga žanra, kako je njihova bokokotorska posebnost  također jedna od osobina hrvatske pasionske poezije uopće.
Uz literaturu i izrađena Kazala, autorica na kraju donosi reprint cjelokupnog Gospina plača iz 1733. godine kako ga je zapisao i ilustrirao Marko Balović što izdanju daje posebnu vrijednost.

ISBN 978-953-163-301-7