BOGDAN RADICA: ŽIVOT I VRIJEME

BOGDAN RADICA: ŽIVOT I VRIJEME

grupa autora 2019. (296 str.) — Politička povijest Cijena: € 9,29 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-487-8 Dodaj u košaricu

Sadržaj:

Riječ urednika; str. 5

Raspored izlaganja znanstvenog skupa »Bogdan Radica, život i vrijeme«,Split, 25. rujna 2017.; str. 7

Marin Sopta: Bogdan Radica od Jugoslavena do hrvatskog nacionaliste / Bogdan Radica, from a Yugoslav to a Croatian Nationalist; str. 9

Zdravko Milišić: Godina 1945. iz perspektive Bogdana Radice / A.D. 1945 from the Perspective of Bogdan Radica; str. 21

Ivo Banac: Bogdan Radica i proljećarska emigracija / Bogdan Radica and the Post-Croatian Spring Emigration: str. 35

Wollfy Krašić: Hrvatska akademija Amerike – pogled iz jugoslavenskog kuta / Croatian Academy of America – a View from the Yugoslav Angle; str. 59

Albert Bing: Bogdan Radica i kultura neslaganja (osvrt na djelovanje u Hrvatskoj reviji) / Bogdan Radica and the Culture of Discrepancy (Review of His Activity for Hrvatska revija); str. 93

Wollfy Krašić: Nastanak, rad i gašenje prvog Hrvatskog narodnog vijeća / Founding, Work and Dissolution of the First Croatian National Council; str. 113

Stjepan Matković: Iz emigrantske korespondencije Bogdana Radice: dopisivanje s Antom Smithom Pavelićem i Pavlom Ostovićem / From Bogdan Radica’s Letters from Emigration: Correspondence with Ante Smith Pavelić and Pavle D. Ostović; str. 137

Stipe Kljaić: Bogdan Radica o Krleži i krležijanstvu / Bogdan Radica on Krleža and Krležianism; str. 163

Vinko Grubišić: Oko priprave Sredozemnog povratka Bogdana Radice / On Preparing Bogdan Radica’s Sredozemni povratak (Mediterranean Return); str. 181

Ivan Mužić: Svjetonazor Bogdana Radice izražen u susretima i korespodenciji s Ivanom Mužićem / Remembering Bogdan Radica, Encounters with Him, His Letters and Reviews; str. 197

Irma Kovačić: Fantazije i razum Sredozemlja: Vječni Split Bogdana Radice / Fantasies and Sense of the Mediterranean: The Eternal Split by Bogdan Radica; str. 223

Tonko Maroević: Sredozemlje – hrvatsko pročelje (Uz knjigu Bogdana Radice Sredozemni povratak) / The Mediterranean as the Croatian Façade. Accompanying the Book by Bogdan Radica, The Mediterranean Return; str. 229

Ivan Bošković: Jedan grad – dva portreta (Vječni Split Bogdana Radice i Splitski triptih Davora Velnića) / One City – Two Portraits (Vječni Split by Bogdan Radica and Splitski Triptih by Davor Velnić); str. 239

Edi Miloš i Charlotte Nicollet: Bogdan Radica i Charles Maurras / Bogdan Radica et Charles Maurras; str. 255

Anđelko Vlašić: Bogdan Radica i Republika Turska između dva svjetska rata / Bogdan Radica and the Republic of Turkey Between Two World Wars; str. 267

Kazala; str. 279

ISBN 978-953-163-487-8