BIBLIOGRAFIJA MARKA MARULIĆA Treći dio: RADOVI O MARULIĆU (1565-2000)

NEDJELJKA PARO 2004. (332 str.) — Marulologija Cijena: € 6,64 redovni popust od 10% ISBN 953-163-195-6 Dodaj u košaricu

Knjiga je dio bibliografske trilogije koja prati ediciju Marulićevih sabranih djela: I. dio: Tiskana djela (priredili Branko Jozić – Bratislav Lučin, Književni krug Split – Marulianum, 1998.); II. dio: Marulićevi rukopisi (u pripremi). U cjelini Marulićeva će bibliografija znanstvenoj zajednici pružiti izravan i pouzdan uvid u fortunu oca hrvatske književnosti i njegova opusa. Ona je temelj svakog istraživanja vezana uz Marulićevo ime, ali i nezaobilazan instrument u bavljenju hrvatskom književnošću. Nakon Bibliografije Marulićevih tiskanih djela, koja pokazuje tko je sve, kada i gdje objavljivao i prevodio njegove tekstove, ova Bibliografija pruža pregled tekstova kojima je tema sam Marulić ili njegovo djelo. U tom smislu ona bilježi sve monografske publikacije, zatim sve marulićevske priloge u monografijama, zbornicima, časopisima, enciklopedijama, i katalozima počevši od Eysengreinova Catalogus testium… (1565.) do kraja 2000. godine. Treći dio (prilozi u novinama) navodi tekstove književnika, proučavatelja književnosti i novinara o Maruliću, o njegovim djelima ili o događanjima vezanim uz Marulićevo ime u razdoblju od preko 150 godina. Na 327 sabrano je ukupno 2539 bibliografskih jedinica.
Bibliografski je corpus unutar svake skupine organiziran kronološki, a unutar svake godine bibliografske se jedinice nižu abecedno. Na kraju su dodana iscrpna i pregledna kazala koja olakšavaju snalaženje u golemoj građi (Popis periodičkih publikacija, Kazalo osobnih imena i Kazalo Marulićevih djela).
Knjiga odražava pedantnost i akribiju autorice koja je sabrala, po standardima struke i u najvećoj mogućoj mjeri de visu obradila sve radove o Maruliću obljavljivane u Hrvatskoj, ali i diljem svijeta, na hrvatskom i na drugim jezicima. Tako je pred nama prava riznica pouzdanih, pregledno izloženih svakovrsnih podataka o fortuni Marulića i njegova djela, a koji su pretpostavka svakoga daljnjeg bavljenja tim dijelom naše baštine. Pomoću ove bibliografije moguće je pratiti plime i oseke Marulićeve prisutnosti u žarištu znanstvenih i kulturno-društvenih zbivanja. Ona je ogledalo marulologije, izuzetno koristan znanstveni instrumentarij namijenjen ponajprije znanstvenicima koji se bave Marulićem, povjesničarima književnosti i umjetnosti, filolozima, kroatistima i neolatinistima; ona je također i speculum artis za buduće slične pothvate.