ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA U PODMORJU ISTOČNOG JADRANA

DASEN VRSALOVIĆ 2011. (480 str.) — Arheologija Cijena: € 26,54 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-363-5 Dodaj u košaricu

PRILOG POZNAVANJU PLOVNIH PUTOVA I GOSPODARSKIH PRILIKA NA JADRANU U ANTICI
Knjiga se temelji na istraživanjima provedenima osamdesetih godina dvadesetog stoljeća kada je podmorska arheologija tek započela ozbiljnija istraživanja. Autor je prikupio građu, klasificirao je i učinio novu granu arheologije ozbiljnom znanošću. Ova istraživanja, prikupljena u rukopisu do danas su ostala nezaobilazan izvor građe kojom se hrvatska ali i svjetska arheološka znanost obogatila novim saznanjima ugrađujući dosad skrovita blaga našeg područja u opću i golemu zgradu Antike. Autor je obradio 295 podmorskih antičkih lokaliteta, razvrstao ih i dobili smo po prvi puta cjelokupnu sliku golemog podmorskog inventara s našeg Jadrana. Od objave ovog rada sva daljnja razmatranja i istraživanja moraju se temeljiti na njegovim zaključcima. Raspored tragova brodoloma i nalaza označava i puteve kojima su se antički brodovi kretali, ploveći k našoj obali ili od nje. Povezivanjem tih puteva otkriva se plovna mreža, odnosno glavne linije komunikacije, što predstavlja gledajući globalno, jedno od najzanimljivijih područja podvodne arheologije. Analizom tih plovnih puteva autor je dao i neka vlastita zapažanja koja dopunju spoznaje o  antičkim maritimnim pravcima.
Knjiga obasiže 480 stranica velikog A4 formata, od čega su 136 stranica fotografija lokaliteta i nalaza tamo nađenih. U prilogu su dodane 3 velike karte plovnih putova na istočnoj obali Jadrana s ucrtanim rutama.

ISBN 978-953-163-363-5