Antičke nekropole u speleološkim objektima, kamenolomi i naselja na području Korduna

Antičke nekropole u speleološkim objektima, kamenolomi i naselja na području Korduna

DOMAGOJ PERKIĆ 2019. (364 str.) — Arheologija Cijena: 110 kn (€ 14,60) redovni popust od 10% AKCIJA: "KNJIGA MEDITERANA" - ODOBRAVAMO DODATNIH 20% POPUSTA OD 25. RUJNA DO 31. LISTOPADA 2022. ISBN 978-953-163-490-8 Dodaj u košaricu

Autor obrađuje antičke nekropole u speleološkim objektima (pećinama) o kojima se do sada malo znalo, a koje čine izvjesnu devijaciju u rimskom pogrebnom ritualu, te su ujedno i specifičnost ovog područja u odnosu na cijeli europski dio tadašnjeg Rimskog carstva. Prikazana su arheološka istraživanja i valorizacija četiri takva speleološka objekta.

Prostor obrađen u okviru knjige obuhvaća šire područje Korduna u Karlovačkoj županiji, odnosno međuriječje i porječja srednjih i donjih tokova rijeka Korane i Mrežnice. Vremenski okvir obuhvaća stoljeća razvijenog Rimskog carstva, prije svega treću četvrtinu 3. st. Arheološki kontekst predstavljen je istraživanjima rimskih kamenoloma, pojedinačnih nalaza i spolija sarkofaga i urni, te antičkih naselja u neposrednoj blizini. U namjeri boljeg shvaćanja i interpretacije situacije na lokalnom nivou dan je pregled vojno – političke i gospodarske situacije u rimskom carstvu predmetnog razdoblja, s posebnim osvrtom na epidemiju takozvane Ciprijanove kuge. Naime, upravo u toj epidemiji traži se mogući uzrok prostorne devijacije smještaja nekropola u speleološkim objektima.

U knjizi se prikazuje ekonomsko gospodarski, naseobinski i nadasve pogrebni aspekt jedne zajednice na graničnom području nekadašnjih rimskih provincija Panonije i Dalmacije. U smislu gdje se moglo živjeti, čime su se bavili, gdje su sahranjivani i zbog čega je došlo do prostorne devijacije u smještaju nekropola, odnosno jedan zatvoreni ciklus života i smrti. Predstavljena je jedna nova arheološka znanstvena spoznaju o životu u najširem smislu riječi, gdje i smrt gledamo kao sastavni dio života.
Knjiga je bogato opremljena fotografijama, crtežima i kazalima.

ISBN 978-953-163-490-8