ANTE KATUNARIĆ I SPLIT 1900.-1935.

ANTE KATUNARIĆ I SPLIT 1900.-1935.

GRUPA AUTORA 2016. (196 str.) — Povijest Cijena: € 13,27 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-426-7 Dodaj u košaricu

Zbornik radova sa simpozija održanog u Splitu 2008. godine
(Uredili: Tonko Maroević i Ivan Bošković)
Ante Katunarić bio je jedna od ključnih osobnosti kulturnog i javnog života Splita u prva tri desetljeća 20. st. Iako se najčešće ističe njegovo umjetničko i spisateljsko djelovanje, pri sagledavanju njegove važnosti za regionalnu i nacionalnu kulturu ne mogu se zaobići brojne aktivnosti kojima je bitno pridonio oblikovanju i uzdizanju cjelovite kulturne produkcije, od slikarstva i kazališta do glazbe i publicistike. U tom smislu, s obzirom na dosadašnju šturu i fragmentarnu obradu njegova života i razgranatog djelovanja (ne treba zaboraviti da se o njemu često pisalo kao o „zaboravljenom umjetniku i književniku“), tema kojom se bavi Zbornik svakako zaslužuje detaljnu obradu i interpretaciju. Drugim riječima, tekstovi okupljeni u Zborniku predstavljaju prvi pokušaj cjelovite obrade djelovanja Ante Katunarića. Tako se, među ostalim, u Zborniku donosi rasprava o povijesnom, političkom i ekonomskom okviru Katunarićeve splitske afirmacije na početku 20. st., zatim prikaz njegova slikarskog obrazovanja i daljnjeg djelovanja na području likovnih umjetnosti, obrađuje se također i njegova uloga i aktivnosti oko Prve dalmatinske umjetničke izložbe u Splitu 1908. godine (koja pripada najvažnijim izložbama u povijesti hrvatske moderne umjetnosti), tumači se, zatim, širina njegove grafičke kulture koja je presudno utjecala na splitsku situaciju na toj razini te se razlažu njegove veze s drugim umjetnicima: Ivanom Meštrovićem i Matom Meneghellom Rodićem. Osobito su važni uvidi u Katunarićev spisateljski opus (s posebnim naglaskom na autobiografske proze), njegovu glazbeničku aktivnost u kontekstu splitskog kulturnog i glazbenog života, te ulogu u glasovitom časopisu Duje Balavac (čiji je bio urednik i izdavač) u kontekstu lokalnog medijskog okruženja krajem prvog i početkom drugog desetljeća. Riječ je o iznimnom prinosu poznavanju bogate i raznolike splitske kulturne pozornice u prvim desetljećima 20. st., a čija se važnost bez dvojbe ogleda i na nacionalnoj razini. U usporedbi s dosadašnjom obradom Katunarićeva djelovanja (u periodici, knjigama i katalozima izložaba) Zbornik zbornik nudi cjelovitiju, pregledniju i sustavniju obradu materijala, pri čemu je znanstvena razina primjerena takvoj publikaciji, uz jasno stukturirana izlaganja.

SADRŽAJ
Uvod / Foreword; str. 5
Raspored izlaganja znanstvenog skupa »Ante Katunarić i Split 1900.-1935.« str. 7
Josip Vrandečić: Split u osvitu novog stoljeća / Split at the Dawn of a new Century; str. 9
Bruno Kuzmanić: Povijest splitske obitelji Katunarić / The History of Split’s Katunarić Family; str. 29
Anatolij Kudrjavcev: Ante Katunarić – zaboravljeni splitski književnik i umjetnik / Ante Katunarić, Split’s Forgotten Author and Artist ; str. 39
Tonko Maroević: Sonetni profili i groteske. Splitski ratni soneti (Gladni soneti, 1917.) Ante Katunarića / Ante Katunarić’s  Split’s Wartime Sonnets (Hungry Sonnets 1917); str. 47
Ivan Bošković: Autobiografske proze Ante Katunarića / The Autobiographical Prose of Ante Katunarić; str. 57
Frano Dulibić: Ante Katunarić kao urednik, ilustrator i grafičar / Ante Katunarić Editor, Illustrator and Graphic Artist; str. 71
Ivanka Kuić: Duje Balavac i splitsko medijsko okruženje (1908.-1912.) / Duje Balavac and Split’s Media Environment: 1908-1912; str. 87
Duško Kečkemet: Slikar Ante Katunarić / The Painter, Ante Katunarić; str. 101
Milan Ivanišević: Ante Katunarić i Prva dalmatinska umjetnička izložba / Ante Katunarić and the First Dalmatian Artist Exhibit; str. 105
Dalibor Prančević: Umjetničke veze između Ivana Meštrovića i Ante Katunarića / The Artistic Connections between Ivan Meštrović and Ante Katunarić; str. 113
Ivana Tomić-Ferić: Glazbenička aktivnost Ante Katunarića u kontekstu opće duhovne klime splitskog kulturnog i glazbenog života početkom
20. stoljeća (1900.-1935.) / Musical Activity of Ante Katunarić in the Context of the General Intellectual Climate of Split’s Cultural and Musical life in the Early 20th Century (from 1900-1935); str. 139
Stanislav Živkov: Di vrime je stalo – umjetnost Mate Meneghella Rodića / Where time stopped – The art of Mate Meneghello Rodić; str. 163
Kazalo osobnih imena; 183
Kazalo geografskih pojmova; 189
ISBN 978-953-163-426-7