MARVLIANVM
Centar za proučavanje Marka Marulića i njegova humanističkoga kruga
   
  Adresa:
Ispod ure 3/I
HR-21000 Split
Hrvatska

Tel./fax.: 021-360-102
e-mail:
marulianum@public.st.carnet.hr

Polazišta
Ustroj
Djelatnost
Povezanost i suradnja
Referiranost
Nagrade

Polazišta

Marko Marulić (1450-1524) klasik je hrvatske književnosti i humanist europskog domašaja. Njegova velika književna ostavština iziskuje sustavno proučavanje i dostojno predstavljanje domaćoj i stranoj javnosti. U europskim zemljama postoji veći broj ustanova znanstveno-kulturno-memorijalnog tipa (instituti, spomen-kuće) posvećenih pojedinim klasičnim piscima (Dante, Leopardi, Shakespeare i dr.). Odavno je stručna i kulturna javnost ustvrdila da sličnu ustanovu zaslužuje i Marko Marulić.


Ustroj

Marulianum je centar za proučavanje Marka Marulića i njegova humanističkoga kruga. Osnovan je odlukom Poglavarstva grada Splita i Književnoga kruga Split u svibnju 1995. Počeo je djelovati u prosincu 1995. kao organizacijska jedinica u sklopu kulturne udruge Književni krug Split. U Marulianumu zasad rade dva zaposlenika: Bratislav Lučin (istraživač - voditelj) i Branko Jozić (istraživač i knjižničar); obojica imaju znanstveni stupanj magistra. 


Djelatnost

Djelatnost je centra četverovrsna: znanstveno-stručna, dokumentacijska, nakladnička i organizacijska. Osobito se nastoji oko uspostave međunarodne suradnje i oko promicanja Marulićeva imena u međunarodnim krugovima.

Znanstveno-stručna djelatnost

Marulianum nastavlja i proširuje istraživanje Marulićeva djela započeto u Književnom krugu Split u sklopu rada na objavljivanju Marulićevih sabranih djela. Ova djelatnost obuhvaća:
- suradnju u projektu Sabrana djela Marka Marulića;
- izradbu općih i specijalnih bibliografija;
- filološka, lingvistička, književnopovijesna, književnoteorijska,      komparatistička, teološka, povijesna i druga istraživanja Marulićeva opusa i njegove recepcije u Hrvatskoj i svijetu;
- potragu za izgubljenim i nepoznatim Marulićevim djelima, rukopisima, izdanjima, za arhivskim vijestima o njegovu životu i sl.
Marulianum surađuje sa znanstvenim projektom Neolatina Croatica koji vodi prof. dr. Darko Novaković s Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Dokumentacijska djelatnost

U arhivu i knjižnici Marulianuma prikuplja se sva dostupna građa o Maruliću: rukopisi njegovih djela (u obliku mikrofilmova, fotokopija i sl.), starija i novija izdanja njegovih djela, fotografije, audio i video zapisi, znanstvena literatura o piscu, ali i o kontekstu u kojem je živio i stvarao, tj. o hrvatskoj i europskoj književnosti humanizma i renesanse.
Knjižnica Marulianuma dosad je razmjenom i kupovinom prikupila oko 2000 svezaka stručne literature i časopisa.
Prikupljaju se i umjetnički radovi koji tematiziraju Marulića i njegovo djelo, pa Marulianum posjeduje zbirku slika i medalja suvremenih hrvatskih umjetnika.
Uspostavljena je razmjena izdanja s ustanovama iz Hrvatske, Belgije, Mađarske, Italije i Španjolske.

Nakladnička djelatnost

Nakladnička djelatnost organizirana je u dva osnovna niza:
- godišnjak Colloquia Maruliana objavljuje radove s redovitih travanjskih znanstvenih skupova o Maruliću;
- Biblioteka Marulianum objavljuje knjige s marulološkom tematikom (opširnije studije, zbirke studija, monografije, bibliografije i dr.).

Osim toga Marulianum redovito objavljuje prigodne publikacije (kataloge izložbi, programske knjižice Marulićevih dana i sl.).
U pet i pol godina djelovanja Marulianum je objavio ukupno 17 naslova, od čega 3 u sunakladništvu (dvije knjige su na francuskom), te više kataloga izložbi i sl.
Marulianum je surađivao u pripremi izdanja drugih nakladnika posvećenih Maruliću (na engleskom, francuskom i španjolskom jeziku).

Organizacijska djelatnost

Marulianum organizira godišnje međunarodne znanstvene skupove, izložbe, predavanja, predstavljanja knjiga i druge programe u sklopu znanstvenoga, književnog i nakladničkog programa Marulićevih dana, koji se održavaju krajem travnja svake godine u Splitu.
Slične programe organizira Marulianum sam ili u suradnji s drugim institucijama i u drugim hrvatskim gradovima te u inozemstvu.
Od godine 2000. organizira se i proslava Marulićeva rođendana (18. kolovoza). Prigodni program odvija se u dvorištu Muzeja grada Splita (Papalićeva palače).
Osobita je pozornost bila posvećena obilježavanju 550. obljetnice Marulićeva rođenja godine 2000. i proslavi 500. obljetnice nastanka Judite godine 2001. Program proslava trajao je tijekom čitave godine, a obuhvaćao je međunarodne skupove, predavanja, književne večeri, izložbe, predstavljanja novoobjavljenih izdanja, gostovanje srednjoškolaca u Marulianumu i dr.


Povezanost i suradnja

Marulianum je uspostavio suradju s brojnim ustanovama u zemlji i inozemstvu: sa Sveučilišnim knjižnicom Split, Arheološkim muzejem Split, Ministarstvom kulture - Konzervatorskim uredom u Splitu, Zavodom HAZU, Muzejem grada Splita, Državnim arhivom Split, HNK-om Split; s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu, Filozofskim fakultetom u Zagrebu i Zadru, HAZU-om, Društvom hrvatskih književnika, Maticom hrvatskom, Erasmus Nakladom; s AMCA Paris, Hrvatskom svjetskom kongresom, Papinskim vijećem za kulturu u Rimu, Papinskim hrvatskim zavodom sv. Jeronima u Rimu, Nacionalnom knjižnicom u Lisabonu, Nacionalnom knjižnicom u Madridu, Ambrozijanskom knjižnicom u Milanu, Sveučilištem u Padovi, Sveučilištem u Udinama.


Referiranost

Izdanja Marulianuma referiraju se u nekoliko uglednih međunarodnih bibliografija. Izišlo je više njihovih prikaza u stranim časopisima.

 

Nagrade

Za djelatnost:
- godišnja skupna nagrada grada Splita za 2000. godinu (za organizaciju proslave 550. obljetnice Marulićeva rođenja)

Za izdanja:
- nagrada HAZU za književnost: Mirko Tomasović: Sedam godina s Marulom, Split 1996;
- nagrada "Mate Ujević" Hrvatskog leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža": Branko Jozić - Bratislav Lučin: Bibliografija Marka Marulića. Prvi dio: tiskana djela (1477-1997), Split 1998;
- nagrada Judita Društva hrvatskih književnika (Mirko Tomasović: Marko Marulić Marul (monografija), u sunakladništvu s Erasmus Nakladom i Zavodom za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb - Split 1999.