Internet knjižara
   

ČASOPIS ČAKAVSKA RIČ 1-2 2016
grupa autora
(2016; 200 str.)

Lingvistika

Cijena: 50.00 kn

SADRŽAJ:
Znanstveni članci
ROBERT ŠPRALJA: Vokalizam govora Zaglava na Dugom otoku; str. 5
FILIP GALOVIĆ i KETI PAPIĆ : Imenice romanskoga podrijetla u semantičkoj sferi odjevnih predmeta, obuće te modnih i drugih dodataka u ložiškome govoru; str. 79
SANJA VULIĆ: Još ponešto o Vrančićevim nazivima mjeseci u godini; str. 131
FILIP GALOVIĆ: Stjepan Pulišelić i Glos sa škrop; str. 141
Književni tekstovi
ANTE SMOLJAN:  Tri priče; str. 179
Prikazi
SANJA VULIĆ: Važan prinos poznavanju jezika hrvatskih pjesnika od početaka hrvatske književnosti do kraja 17. stoljeća (A. Kapetanović, Jezik u starim versima hrvatskim, Split 2016.); str. 191

ISSN 0350-7831