Internet knjižara
 
 


MOGUĆNOSTI

Časopis za književnost, umjetnost i kulturne probleme, izlazi kontinuirano od 1953. godine i jedini je hrvatski časopis uz Akademijin Forum sa tako dugim stažom. Zadnjih godina izlazi kvartalno, glavni urednik je Petar Opačić.

 

 

 

ČAKAVSKA RIČ

Polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi, jedini dijalektološki časopis u Hrvatskoj. Utemeljitelj, pokretač i dugogodišnji glavni urednik bio je dr. Radovan Vidović, a nakon njegove smrti (1995) uredništvo preuzima prof.dr.Joško Božanić. Časopis objavljuje znanstvene i stručne radove, priopćenja sa znanstvenih skupova, stručne članke, prikaze i osvrte, te literarne tekstove napisane ili zapisane u autentičnim govorima čakavskog narječja, opremljene autentičnom jezičnom obradom: rječnikom, akcentuacijom, tumačenjem dijalektoloških osobina teksta. Časopis je referiran u međunarodnim bazama podataka posvećenim lingvističkim istraživanjima.
Broj 1-2/2002. posvećen je pokretaču, a izišao je na svoju tridesetu obljetnicu (od 1972), formiran je kao znanstveni zbornik radova. Pozivu se odazvao velik broj hrvatskih dijalektologa (V.Vinja, P.Šimunović, Ž.Muljačić, J.Lisac, V.Skračić, I.Lukežić, S.Vulić) i tako pridonio svečanosti izdanja. Na kraju zbornika tiskana je bibliografija svih radova otisnutih u Čakavskoj riči od pokretanja 1972. do danas.